ใช้อาชีพเสริมเป็นกลยุทธ์เพิ่มทักษะให้ตนเอง

สภาพเศรษฐกิจช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา อยู่ในช่วงขาลง ไม่นิ่ง เนื่องจากหลายเหตุปัจจัย อันส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้คนส่วนใหญ่ อาทิเช่น ผู้ประกอบการประสบปัญหายอดรายรับลดลง มนุษย์เงินเดือนเสี่ยงต่อการถูกปลดออกจากงานหรือไม่ขึ้นเงินเดือน และคนรับจ้างทั่วไปเสี่ยงกับความไม่แน่นอนกับรายได้ในแต่ละวัน ดังนั้น ‘อาชีพเสริม’ จึงเป็นเหมือนแสงสว่างที่ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจและเริ่มลงมือทำ

การบริหารเวลานอกจากการเวลาทำงานประจำ 8 ชั่วโมงต่อวัน นอน 6 – 8 ชั่วโมงต่อวัน เดินทาง 1 – 3 ชั่วโมงต่อวัน ทำธุระส่วนตัว เช่น รับประทานอาหารเช้าเย็น อาบน้ำ แต่งตัว 2 – 3 ชั่วโมงต่อวัน ยังเหลือเวลา 2 – 7 ชั่วโมงต่อวัน ที่ทุกคนสามารถสร้างเม็ดเงินใหม่ นั่นคือเวลาสำหรับอาชีพเสริมนั่นเอง ซึ่งหากคุณสามารถบริหารเวลาให้มีเวลาสำหรับสร้างเม็ดเงินได้สูงสุดถึง 7 ชั่วโมงต่อวัน นั่นหมายความว่า คุณใช้เวลาสำหรับอาชีพเสริมเกือบเท่ากับเวลาอาชีพหลักเลยทีเดียว มีเวลาให้มากขนาดนี้ หากเลือกอาชีพเสริมดี ๆ ก็สามารถสร้างรายได้ต่อเดือนได้เกือบเท่าตัวหรืออาจจะมากกว่าเงินเดือนด้วยซ้ำ น่าสนใจใช่หรือไม่?

แต่คิดจะทำอาชีพเสริม ก็ต้องคิดให้ถูกทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป บทความนี้จึงขอเสนอว่าให้ใช้อาชีพเสริมเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มทักษะให้ตนเอง

กลยุทธ์ในการเพิ่มทักษะให้ตนเอง

ใช้อาชีพเสริมเป็นกลยุทธ์เพิ่มทักษะ (Skill) ให้ตนเองได้อย่างไร มีข้อแนะนำสำหรับการเลือกอาชีพเสริม ดังนี้

เลือกทำสิ่งที่ตนเองรัก – หากการกระทำทุกอย่างเริ่มต้นจากความรักความพึงพอใจ ย่อมก่อให้เกิดความเพียรพยายามมุ่งมั่นลงมือทำ และมีการตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาปรับปรุงให้ดีขึ้น ย่อมส่งผลให้ประสบความสำเร็จ การทำสิ่งที่ตนเองรัก ตรงกับ ‘ฉันทะ’ องค์ธรรมข้อแรกของอิทธิบาทสี่ องค์ธรรมแห่งความสำเร็จที่ชาวพุทธรู้จักกันดี หรือแม้แต่ไลฟ์โค้ชสถาบันต่าง ๆ ยังประกาศเสมอว่าให้เริ่มค้นหาอาชีพที่เหมาะกับตนเองจากสิ่งที่ตนรัก

เลือกทำสิ่งที่เพิ่มทักษะใหม่ ๆ – การได้เพิ่มทักษะใหม่ เป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เช่น ภาษาต่างประเทศ คิดเลข วาดเขียน สิ่งไหนที่ฝึกฝนหรือได้กระทำบ่อย ๆ จนเกิดความชำนาญ สิ่งนั้นคือทักษะใหม่ที่จะติดตัวคุณ

เลือกทำสิ่งที่เป็นทักษะในฝัน แต่ไม่มีโอกาสได้ทำ – เชื่อว่าทุกคนเคยมีความฝันในวัยเด็ก หรือแม้กระทั่งโตแล้วยังมีสิ่งที่คิดฝันอยู่ในใจมาตลอดว่าอยากทำ อยากเป็น นี่ล่ะ คือฤกษ์งามยามดีที่คุณจะได้ใช้เวลาที่เหลือในแต่ละวัน ฝึกฝนสิ่งที่เคยฝันอยากทำมาตลอด ไม่จำเป็นว่าต้องสำเร็จภายใน 3 วัน 7 วัน แต่ฝึกฝนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ย่อมเกิดความชำนาญและได้เติมเต็มความฝันอีกด้วย นอกจากจะได้เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญใหม่ดังฝัน ยังได้เพิ่มความสุขที่ได้ลงมือทำแล้วอีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มกำลังใจและความภาคภูมิใจในตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นต่อไป

ทักษะนั้นสามารถต่อยอดงานประจำ – การพัฒนาความเชี่ยวชาญให้กับตนเอง ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่ส่งผลดีต่องานประจำ ย่อมทำให้คุณมีแต่ได้เท่านั้น เพราะทักษะหรือความชำนาญนั้นจะเป็นทองคำสำหรับคุณ และทุกองค์กรย่อมต้องการทรัพยากรบุคคลที่กระตือรือร้น มีความสามารถพิเศษ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การฝึกทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เพื่อทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับงานแปลภาษา แน่นอนว่าทักษะเหล่านี้จะติดตัวคุณและสามารถต่อยอดให้กับงานประจำ เพิ่มโอกาสขึ้นเงินเดือนตามความสามารถที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอีกด้วย

การทำอาชีพเสริมนั้น หากทำอย่างมีกลยุทธ์ คือมีแผนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกิดประโยชน์ในด้านการเพิ่มทักษะความชำนาญดังที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมสร้างคุณค่าให้กับคุณในระยะยาว อาชีพเสริมไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มรายได้เสริมในแต่ละเดือน แต่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอันเป็นสมบัติติดตัวไปทุกที่ และที่สำคัญคือ เพิ่มความเชื่อมั่นในการพึ่งพาตนเองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง อาชีพเสริมจากทักษะใหม่เหล่านี้ก็ยังทำให้คุณสามารถดำรงชีวิตต่อได้

อาชีพเสริมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าการเพิ่มรายได้ ด้วยประการฉะนี้

กลยุทธ์ในการเพิ่มทักษะให้ตนเอง