ข้อดีที่คุณจะได้จากการทำอาชีพเสริม

ในปัจจุบัน การทำอาชีพเสริมจากการเรียนและงานประจำได้รับความสนใจอย่างมาก สังเกตได้จากการค้นหาใน Google หรือ Search Engine อื่น ๆ ถึงอาชีพเสริมและก็มีการแนะนำบอกต่ออาชีพที่ทำควบคู่กับงานประจำได้

ผู้ที่ทำอาชีพเสริมจะได้รับประโยชน์จากข้อดี ต่อไปนี้

1. ฝึกฝนความอดทน

เนื่องจากการทำอาชีพเสริมควบคู่กับการเรียนและงานประจำจะทำให้คุณมีเวลาพักผ่อนน้อยลง รวมถึงมีเวลาไปเที่ยวหรือปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงน้อยลง คุณจะได้ฝึกความอดทนในการทำงานเพื่อเป้าหมาย คือ มีรายได้เพิ่ม เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน และเป็นเงินออมในอนาคต

2. ทำให้มีเวลากับครอบครัวมากขึ้น

หลายคนมองหาอาชีพเสริม ที่ช่วยให้มีเวลากับครอบครัวมากขึ้น เช่น การรับจ้างพิมพ์งานออนไลน์ที่บ้าน การทำอาหารส่งขายตามออเดอร์ออนไลน์ ฯลฯ ทำให้ได้ทั้งเงินและทำให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น

3. ช่วยในการค้นหาตัวเอง

ผู้ที่ทำงานอาชีพเสริมโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นหลายคนได้รู้จักตัวเองมากขึ้น จากการลองทำอาชีพเสริมหลาย ๆ อย่าง แล้วในที่สุดก็สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้ เช่น เริ่มจากการทำขนมขายเพื่อมีรายได้เสริม จนพบว่าตัวเองมีความชื่นชอบด้านอาหาร ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นธุรกิจอาหารแปรรูป ที่มีกิจการใหญ่โตส่งออกต่างประเทศได้

4. ช่วยให้รู้จักผู้คนหลากหลาย

การได้ทำอาชีพเสริมจะทำให้มีทัศนคติที่เปิดกว้าง เรียนรู้โลกผ่านการร่วมงานกับเพื่อนที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานออนไลน์ที่มีโอกาสประสานงานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ตัวอย่างเช่น การรับงาน Graphic Freelance ซึ่งสามารถรับงานได้ทั้งจากบริษัทเอกชนของไทยและบริษัทที่มีเจ้านายเป็นคนต่างชาติ

5. ทำให้รู้สึกปลอดภัยในฐานะการเงิน

ในปัจจุบันมีคนจำนวนมากตกงาน เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกและมีการใช้ AI ทำงานแทนคน จนมีหลายบริษัทที่ทำการลดค่าใช้จ่ายด้วยการปลดคนงาน การมีอาชีพเสริมเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะทำให้รู้สึกปลอดภัยทางการเงินมากขึ้น เพราะยังมีแหล่งสร้างรายได้สำรองอีก โดยเฉพาะผู้ที่มีบุตรหลาน ที่ต้องดูแลค่าใช้จ่ายเดือนละหลายหมื่นบาท ทั้งในส่วนของการกินอยู่และค่าเล่าเรียน การทำอาชีพเสริมจะช่วยลดความเครียดจากสถานการณ์นี้ได้

จะเห็นได้ว่า การมีการทำอาชีพเสริมมีข้อดีหลายด้าน ทั้งด้านรายได้ การสร้างความมั่นคงของฐานะ การเสริมทักษะ และการมีความสุขในชีวิตประจำวันกับสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสำคัญกับการจัดสมดุลของเวลาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการพักผ่อนที่น้อยเกินไป จนกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงาน และอาจทำให้สุขภาพทรุดโทรมได้

ผู้ที่ทำอาชีพเสริมจะได้รับประโยชน์จากข้อดี