รู้แล้วแชร์ต่อ สิ่งที่ต้องคิด ก่อนตัดสินใจทำอาชีพเสริม

ในปัจจุบัน เราอยู่ในช่วงที่มีการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจ ประกอบกับมีค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายรายวันที่สูงมากขึ้นกว่าในอดีต จึงทำให้หลายคนมองหาอาชีพเสริมเพื่อประคับประคองสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวให้ดีขึ้น

ทั้งนี้เป็นที่สังเกตได้ว่ามีคนรอบตัวนิยมทำงานที่ให้รายได้เสริมอยู่ตลอด ซึ่งมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวให้เห็น เราจึงขอแชร์สิ่งที่ต้องคิดก่อนการทำอาชีพเสริมเพื่อให้คนที่กำลังมองหาแหล่งรายได้เพิ่มทำการไตร่ตรองให้ดี ดังนี้

รู้แล้วแชร์ต่อ สิ่งที่ต้องคิด ก่อนตัดสินใจทำอาชีพเสริม

การบริหารเวลา ใน 24 ชั่วโมง

การที่คุณจะทำอาชีพเสริมโดยไม่ส่งผลเสียต่ออาชีพหลักนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างดีที่สุด ไม่ให้งานทับซ้อนเวลากัน และมีเวลาเหลือทำโอทีให้บริษัท(กรณีมีงานด่วน หรือถูกเจ้านายตามตัวกะทันหัน) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงานกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานประจำ รวมถึงป้องกันปัญหาภาวะงานท่วมท้น หรือ Overload เกินความจำเป็น อันทำให้คุณเสียสุขภาพจิตและเสียพลังกายไปอย่างไม่คุ้มค่า

คุณสมบัติของบริษัทที่จะจ้างงาน

แม้คุณอาจไม่สามารถคาดหวังได้ว่าบริษัทที่จะไปอาชีพเสริมนั้นจะมีสวัสดิการหรือสิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย แต่ก็ต้องเลือกบริษัทที่มีความเชื่อถือได้ว่าจะไม่บิดพลิ้วการชำระค่าจ้าง มีการแอบแฝงกลโกง หรือมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเงินซ่อนอยู่อย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้คุณต้องยอมรับด้วยว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกปฏิเสธการจ้างงานต่อในวันใดวันหนึ่งก็เป็นได้

จำนวนเงินลงทุนที่ต้องใช้

คุณอาจเคยเห็นประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องซื้อสินค้าหรือลงทุนขั้นต่ำในการสต็อกสินค้ามาใช้เองหรือขายต่อ หากคุณพิจารณาแล้วว่าเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพสมราคาและอยู่ในวิสัยที่คุณพร้อมจับจ่าย ก็คงไม่เป็นปัญหา แต่หากต้องมีการลงทุนเป็นหลักหมื่น หลักแสน ที่อาจเกินกำลังในการซื้อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ก็ไม่ควรไปกู้ยืมเพื่อการลงทุนที่ยังไม่เห็นความแน่นอน มิฉะนั้นคุณอาจมีหนี้สินก้อนโตพร้อมดอกเบี้ยก้อนใหญ่ก่อนมีรายได้จากอาชีพเสริมนั้น

จำนวนรายได้ที่แท้จริงจากงานเสริม

การทำงานใด ๆ คุณควรประเมินว่ารายได้ที่จะได้กลับมามีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับรายจ่ายและต้นทุนทางธุรกิจที่คุณทุ่มเทไปไหม เช่น หากเป็นธุรกิจประเภทสินค้าแฟชั่น ซื้อมาแล้วขายไป ก็ต้องคำนวนว่าควรมียอดขายเท่าไรต่อวัน คิดเป็นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ และมีจุดคุ้มทุนที่ปริมาณการขายกี่ชิ้น เป็นต้น

รู้แล้วแชร์ต่อ สิ่งที่ต้องคิด ก่อนตัดสินใจ

จะเห็นได้ว่าการทำอาชีพเสริมที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงแรงกายและแรงใจ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ คุณควรไตร่ตรองและพิจารณาความเป็นไปได้ของรายได้และผลกำไรที่บริษัทต่าง ๆ นำเสนอให้ดีเสียก่อนการตัดสินใจทำเสมอ