อาชีพเสริมที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน

1. สอนพิเศษเด็กชั้นประถม

การสอนพิเศษให้แก่เด็กประถม ในช่วงหลังเลิกเรียน ก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อย วิชาที่ผู้ปกครองให้ความสนใจและอยากให้เด็กมีพื้นฐาน ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หากคุณมีความชำนาญทางด้านนี้ก็สามารถทำได้ แล้วคิดรายได้เป็นรายชั่วโมง อาชีพนี้ทำรายได้ 200-300 บาทต่อชั่วโมงเลยทีเดียว

2. สอนว่ายน้ำ

ส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานมาเรียนว่ายน้ำ ในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หรือในช่วงปิดเทอม ตามสโมสรต่าง ๆ หรือสระว่ายน้ำตามมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันอาชีพเสริมแบบนี้ยังขาดบุคลากรอีกมากเลยทีเดียว และรายได้จะอยู่ที่ 170 บาทต่อชั่วโมง

3. สอนดนตรี

การสอนดนตรี ถือว่าเป็นอาชีพเสริมในรูปแบบของงานอดิเรก ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานเป็นคนมีความกล้าแสดงออก ก็มักจะส่งมาเรียนดนตรี ถือได้ว่ายังเป็นที่นิยมกันมากสำหรับการเล่นดนตรี อาจจะเปิดสอนเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ หรือสอนแบบตัวต่อตัว อาชีพแนวนี้ก็ยังขาดผู้สอนมาก

4. สอนภาษา

ในการสอน “ภาษา” ก็ถือว่าน่าสนใจ เพราะในยุคนี้เรื่องของภาษาถือว่ามาแรงมาก ในทุก ๆ การประกอบอาชีพแต่ละอาชีพอย่างน้อยต้องมีพื้นฐานในเรื่องของภาษา ใครที่มีความชำนาญทางด้านภาษา แล้วกำลังมองหาอาชีพเสริม การเป็นครูพิเศษสอนภาษา ถือว่าตอบโจทย์ได้มากเลยทีเดียว

5. รับงานแปล

การรับงานแปลก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้งามเลยทีเดียว และผู้ที่จะรับงานแปลต้องมีทักษะทางด้านภาษาเป็นอย่างมาก ส่วนมากงานแปลจะเป็นแปลภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย รายได้จะเป็นตามจำนวนคำ อย่างเช่น 500 คำ คิดเป็น 250 บาท ถือว่าคุ้มมากสำหรับผู้ที่มีทักษะทางด้านนี้

อาชีพเสริมที่ไม่ต้องใช้เงิน