เลือกหารายได้พิเศษ โดยอิงตามหลักให้เหมาะกับตนเอง

อาชีพเสริมคืออาชีพที่ทำรองจากอาชีพหลักที่ทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว และเป็นการทำนอกเวลาจากงานประจำ บางคนอาจมีอาชีพเสริมมากกว่า 1 งาน และใช้เวลาในช่วงที่ว่างของวัน โดยมักเป็นการใช้เวลาที่ไม่มากนักอาจเพียงวันละ 2 – 3 ชั่วโมงเท่านั้น หรือทำในช่วงวันหยุด โดยไม่ควรกระทบต่องานประจำ เพื่อให้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนทั้งงานหลักและงานเสริมที่ดี บางคนเมื่อทำอาชีพเสริมจนชำนาญ ก็อาจสามารถทำเงินได้มากหรือน้อยกว่าอาชีพหลักก็ได้

แม้ว่าการทำอาชีพเสริมจะเป็นเพียงการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากงานหลัก แต่หากสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องได้ก็ย่อมสร้างรายได้ที่ดีได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการเลือกอาชีพเสริมที่จะทำจึงสำคัญมาก เพราะการเลือกอาชีพเสริมที่เหมาะกับตนเอง จะช่วยให้ทำออกมาได้ดี และมีแนวคิดที่จะต่อยอดหรือพัฒนาอาชีพเสริมต่อไปเรื่อย ๆ จนเพิ่มรายรับได้อย่างยั่งยืน

  1. การบริหารเวลาที่เหมาะสม เพราะในหนึ่งวันคนเรามีเวลาจำกัด การจัดสรรเวลาเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลงตัว จึงมีความสำคัญมาก ไม่ควรหย่อนหรือตึงมากเกินไป ไม่ทำให้ช่วงเวลาระหว่างการทำงานประจำ และ งานเสริมทับซ้อนกัน เพราะอาจทำให้เสียสมาธิ และเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในงานที่รับผิดชอบได้ ดังนั้นการทำอาชีพเสริมควรทำเมื่ออยู่นอกเวลางานประจำ และควรมีกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานที่ไม่กระชั้นชิดจนเกินไป เพื่อจะได้มีเวลาทำงานได้อย่างเต็มที่ จัดสรรให้มีทั้งเวลาทำงานและเวลาพักผ่อน และห้ามแบ่งเวลาให้งานเสริม มาทับซ้อนกับงานประจำ จนส่งผลให้ไม่สามารถรับผิดชอบงานทั้งสองได้อย่างเต็มที่
  2. เริ่มจากสิ่งที่ชอบหรือถนัด ลองพิจารณาทักษะพิเศษหรือความชอบแล้วดึงออกมาทำเป็นอาชีพเสริม ตรวจสอบว่ามีเรื่องใดบ้างที่ถนัด ชอบทำมากแค่ไหน และสามารถทำได้ในระดับใด การหาสิ่งที่ชอบและถนัดให้เจอ สามารถนำมาประยุกต์ใช้สร้างอาชีพและหารายได้ จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการหาเงินและสนุกสนานกับสิ่งที่เลือกได้ เช่น หากชอบทำเบเกอรี่ ก็ลองใช้เวลาช่วงวันหยุด หรือเวลาว่างหลังเลิกงานอบขนมอร่อย ๆ มาขายให้เพื่อนร่วมงาน หรือขายในวันหยุด ก็จะทำให้เกิดความสุขที่สิ่งที่ชอบกลายมาเป็นรายได้ จนลดความรู้สึกเหนื่อยล้าได้ดี แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรเลือกอาชีพเสริมจากเงินเพียงอย่างเดียว เพราะอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงานสะสม จนล้มเลิกที่จะทำอาชีพเสริมนั้น ๆ ไปได้ในที่สุด
  3. การทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่างานใด ๆ ล้วนต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างตัวตนและความชำนาญขึ้นมาทั้งนั้น ขอเพียงพยายามทำอย่างต่อเนื่อง รับรองว่างานย่อมดีขึ้นได้เอง ยิ่งมีใจรักก็ยิ่งมีกำลังใจทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอย การเลือกอาชีพเสริมควรพิจารณาความต้องการของตลาดด้วย เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ควรเลือกงานเสริมที่ขั้นตอนการทำงานมาก ๆ เพราะจะส่งผลให้ต้องใช้เวลาทำงานเสริมมากเกินไปได้ ส่งผลต่อการจัดสรรเวลาในการทำงาน และพักผ่อนได้ในที่สุด