แปรรูปสับปะรด สร้างรายได้อย่างมีศักยภาพ

แปรรูปสับปะรด สร้างรายได้อย่างมีศักยภาพ

ขายเกี่ยวกับอาหาร
เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีงานทำ ลูกจ้างถูกลอยแพออกมาหาธุรกิจส่วนตัวทำ แต่มองไปทางไหนก็มีแต่คนค้าขายทั้งนั้น ทั้งของกินของใช้สารพัด เกิดคำ…
Read More